Σελίδα υπό κατασκευή

Website is under Construction

Gama Brands

Εταιρικό Προφίλ


Η Gamabrands είναι μία νεοσύστατη εταιρία που δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του εμπορίου δώρου - παιχνιδιού.


Στόχος μας είναι να αναζητούμε διαρκώς νέα προϊόντα με σεβασμό στις ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε γονέα και κυρίως με βασικό όχημα την αγάπη μας για το παιχνίδι.


Σκοπός μας είναι ή καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών με διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς . Διαθέτουμε ένα έμπειρο τμήμα πωλήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλη την Ελλαδα. Για εμάς δεν υπάρχουν πελάτες αλλά μόνο συνεργάτες.


Μοναδικό όραμα μας είναι το ποιοτικό δώρο παιχνίδι να σας το προσφέρουμε στην καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς.


Μετά από την πολύχρονη εμπειρία μας το παιχνίδι δεν είναι για εμάς μόνο ανάγκη των παιδιών αλλά υποχρέωση του κάθε ένα μας που θέλει να λέγετε μπαμπάς μαμά γιαγιά παππούς θείος θεία νουνός.


Ας κάνουμε λοιπόν τον κόσμο τους ποιο όμορφο και δημιουργικό για να μπορούμε να βλέπουμε μόνο χαμόγελα στα προσωπικά τους.


 

Gamabrands Μ.Ι.Κ.Ε.

9ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403 (Τ.Θ. 51547)

Τηλ.: 2310 688912 - 2310 688913 (Φαξ)

http://gamabrands.com - Email: info@gamabrands.com

Company Profile


Gama Brands is a newly established company created by a group of people with great  and multiannual experience in the field of commerce and especially of presents, tourist souvenirs/ goods, sports equipment, clothes, footwear and toys.


Our aim is to constantly look for new products with respect to each consumer’s needs and mainly with the principal focus being the quality, the credibility and our love for toys.


Our purpose is to offer the best customer service based on the constantly evolving trends of the market. We possess a highly-experienced sales department which extends to all Greece, Cyprus and abroad. For us there are no customers but only co-workers.


Our only vision is to offer products of high quality at the best possible price of the market.


Through our multiannual experience we have understood that the toy is not only the kids’ need but also the responsibility of each one of us who wants to be called a father, a mother, a grandmother, a grandfather, an uncle, an aunt, a godparent. 

So, let’s make the world more beautiful and creative in order to be able to see only smiles on their faces.


Gamabrands Single Member P.C.

9th klm. N.R. Thessaloniki - Kavala, Greece P.C. 56 403 (P.O. 51547)

Tel.: 0030 2310 688912 - 0030 2310 688913 (Fax)

http://gamabrands.com - Email: info@gamabrands.com